Tăceri

slim stylish woman on asphalt road near leafless trees

Sub geana serii gânduri curg

Pe unduiri de ape tulburi

Le strâng, le-alung, se-ntorc, se scurg

Topind tăcerile sub ziduri.

Din lacrimi picurându-mi dor,

O ploaie răscolește zarea,

Descălecând din timp, un nor

Mă infrățeste cu-ntristarea.

Urlând cu forță, vântul crud

Îmi scrijelește răni sub coaste,

Iar karma-mi desenează-n nud

Trecutul lumii cu angoase.

Unde sunt eu, dar cine sunt?

Unde mi-e umbra răstignită?

Ce piesă joc? Ce amănunt

Mă definește peste clipă?

Săgeți de întrebări țintesc

La poarta împietrită-a nopții,

Demoni căzuți pecetluiesc

Ispitele pe cercul sorții.

Parfumul zilelor de ieri

Sub perna gândului se-așează

Și-n timp ce ierni albesc sub cer

Tăceri în dor mă colorează

© Simona Prilogan

beautiful lake in winter forest
Photo by Julia Volk on Pexels.com